Bacheloropleiding Islamitische Theologie

Tijdens deze vierjarige Hbo Bacheloropleiding krijgt de student de kans zich te verdiepen in een breed scala aan theologievakken.

Inleiding

Welkom op de pagina van de Bacheloropleiding Islamitische Theologie aan de IUASR! Deze vierjarige opleiding biedt je een diepgaand begrip en kennis van de islamitische theologie en bereidt je voor op verschillende beroepen in de islamitische gemeenschap en daarbuiten.

Studieprogramma

Structuur van de Opleiding

 • Voltijd: De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd.

 • Studiejaar: Het studiejaar telt 40 weken, exclusief herkansingsweken, en is ingedeeld in twee semesters met elk twee kwartalen (blokken).

 • Studiepunten: Het programma werkt volgens het European Credit Transfer System (ECTS), waarbij elke student per jaar 60 ECTS behaalt.

 • Startdatum: De opleiding begint in de eerste week van september.

Fasen van de Opleiding

Het programma bestaat uit vier jaar en kent een totale studielast van 240 ECTS. Elk collegejaar bestaat uit vier blokken van gemiddeld 15 ECTS.

Vakgebieden:

 1. Qor’aan

 2. Fiqh

 3. Kalaam

 4. Hadith

Keuzeruimte

Er is een keuzeruimte van 20 ECTS waarbij je kunt kiezen uit vier oriëntatiepakketten. Je kunt ook vakken volgen bij andere hogeronderwijsinstellingen met voorafgaande toestemming.

Leerdoelen en Eindkwalificaties

Ons doel is om studenten op te leiden tot geestelijk leiders of andere functies binnen de islamitische gemeenschap. Lees meer over de eindkwalificaties.

Didactisch Concept

Naast een sterke kennisbasis wordt er veel aandacht besteed aan sociaalmaatschappelijke competenties en stages. In het laatste jaar werk je aan een scriptie en volg je een laatste stage.

Na de Opleiding

Na het succesvol afronden van de opleiding kun je:

 • Een vervolgopleiding volgen aan een universiteit.

 • Werken als imam-theoloog bij verschillende moskeeën, stichtingen of verenigingen.

 • Een ambtelijke positie bekleden bij verschillende instanties.

Contacturen en Zelfstudie

De studielast per module is opgebouwd uit contacturen, zelfstudie-uren en tentamens. Het programma is zo ontworpen dat studenten die het normtraject volgen hun studie binnen de gestelde tijd kunnen voltooien.

Hoe Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de Bacheloropleiding Islamitische Theologie.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via .

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen bij IUASR!

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info