Over IUASR

We willen graag aankondigen dat wij (de IUASR) in februari zijn gevisiteerd met een positief advies. Dit advies is door de NVAO formeel overgenomen. Met andere woorden de accreditatie van de Bacheloropleiding Islamitische Theologie is wederom met succes verlengd.

Beide opleiding van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) zijn door een onafhankelijke commissie gevisiteerd en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Voor meer informatie over de accreditatie kunt u klikken op de volgende links:

Accreditatie HBO-Bachelor Islamitische Theologie

Accreditatie HBO-Master Islamitische Geestelijke Verzorging

Ontwikkel gesprek IUASR – Her-accreditatie Bachelor Islamitische Theologie

Datum

12 februari 2019

Visitatiecommissie

Positief advies

Locatie Ontwikkelgesprek 

Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)

Adviezen

  1. De reeds aanwezige maatschappelijke thema’s verspreid in het curriculum structureren. Hierdoor kunnen de verschillende thema’s een samenhangend geheel vormen en effectieve verspreiding krijgen in het programma;

  2. Er kan meer aandacht besteedt worden aan praktische sociaaleconomische thema’s in eindscripties;

  3. Als een volgende logische stap kan in de samenwerking met andere Hogescholen gedacht worden aan het ontwikkelen van minoren;

  4. Er wordt binnen de IUASR gewerkt aan lectoraten; deze plannen – indien gerealiseerd – kunnen een boost geven aan de opleiding;

  5. Cijferopbouw in de beoordelingsformulier van scripties kent duidelijke rubrics en eensgezind criteria. Wel graag een vakje onder deze beoordeling van iedere afzonderlijke lezer een schriftelijke motivering toevoegen;

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info